+ 86-591-8756 2601

Услуги

обслужване

Печат и публикуване, информационни услуги за обществени поръчки, услуги за техническо усъвършенстване на предприятието, професионално консултиране, инженерингов надзор, инженерно проектиране, разработка и дизайн на информационни технологии и софтуер за управление на информацията, поддръжка, застраховка, лизинг, поддръжка и гаранция за транспорт, среща, обучение, управление на собствеността и други услуги.

Процедури за приемане на държавни поръчки

1. Клиентът създава екип за надзор на приемането, за да изясни конкретното отговорно лице и да подпише договор за приемане на трети страни за проекта за държавни поръчки.

2. GIS събира информацията за приемане и прави програма за приемане от трета страна от технически инженер.

3. ГИС делегира професионални инженери за качество, които да извършват проверка на място или може също така да бъдат съвместно инспектирани на място и валидирани от доставчик, купувач и ГИС.

4. ГИС организира вътрешни експерти за съвместна проверка и издаване на доклади за приемане от трети страни.

Подпомагане приемането на държавни поръчки от ГИС

В отговор на Наредба № 87 на Министерството на финансите на Китайската народна република, Правилник за административното управление на държавните поръчки на стоки и услуги чрез наддаване и наддаване, General Inspection Services Co., Ltd организира изпитване на технологични и инспекционни сили като електрониката, текстила, химическата промишленост, машиностроенето и метрологичното инженерство и се посвещава на разработването на проекти за приемане на трети страни за държавни поръчки, за да се гарантира доброто качество на проектите за държавни поръчки, както и перфектни процеси на държавни поръчки и след това да се подобри доверието на контролирания процес на държавни поръчки.