+ 86-591-8756 2601

Disseny, fabricació i verificació de calibres

Disseny, realització i verificació de calibres

Les eines d’inspecció són eines especials utilitzades per a la manipulació i la fixació de productes i / o els seus components per a la inspecció. Són especials dissenyades i produïdes per a la inspecció de dimensions en control, ajustaments i muntatges dels productes.
D’acord amb els requisits d’inspecció de productes i / o dibuixos, SIG dissenyarà, produirà i verificarà les eines.

Els nostres deures:

dret Dissenyar les eines

dret Produir l'eina (s)

dret Verifiqueu l'eina o les eines

dret Entregueu les eines (amb l’informe d’acceptació i les instruccions de funcionament)

dret Preocupació pel feedback dels clients

dret Servei post-lliurament (modificació, manteniment i subministrament de components)

Els seus avantatges
És adequat per a la inspecció en el procés de fabricació, el material entrant i els productes acabats, quan la manipulació i la prova dels productes no és convenient i augmentarà l'eficàcia de la inspecció i la precisió.