+ 86-591-8756 2601

Μηχανική

μηχανική

Μηχανική γης, κατασκευαστική μηχανική, μηχανική πρόληψης γεωλογικών καταστροφών, δημοτική κατασκευαστική μηχανική, μηχανική προστασίας του περιβάλλοντος και πρασίνου, μηχανική συντήρησης νερού και ελέγχου πλημμυρών, μηχανική μεταφορών, μηχανική πετρελαίου και φυσικού αερίου, ηλεκτρομηχανική, μηχανική τηλεπικοινωνιών, μηχανική επισκευής και διακόσμησης, ολοκλήρωση συστήματος και μηχανική δικτύων και άλλα είδη μηχανικής. 

Διαδικασίες αποδοχής δημοσίων συμβάσεων

1. Ο πελάτης συγκροτεί ομάδα εποπτείας αποδοχής για να διευκρινίσει το συγκεκριμένο υπεύθυνο άτομο και να υπογράψει σύμβαση αποδοχής τρίτου για το έργο κρατικών προμηθειών.

2. Το GIS συλλέγει τις πληροφορίες αποδοχής και κάνει το πρόγραμμα αποδοχής τρίτων από τεχνικό μηχανικό.

3. Το GIS αναθέτει στους επαγγελματίες μηχανικούς ποιότητας για τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων, ή μπορεί επίσης να επιθεωρηθεί και να επικυρωθεί από κοινού επιτόπου από τον προμηθευτή, τον αγοραστή και το GIS.

4. Το GIS οργανώνει εσωτερικούς εμπειρογνώμονες για από κοινού επαλήθευση και έκδοση εκθέσεων αποδοχής τρίτων.

Βοηθώντας την αποδοχή κρατικών συμβάσεων από το GIS

Σε απάντηση στον κανονισμό αριθ. 87 του Υπουργείου Οικονομικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε κανονισμούς για τη διοίκηση κυβερνητικών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών με υποβολή προσφορών και υποβολής προσφορών, η General Inspection Services Co., Ltd οργανώνει δυνάμεις δοκιμών και δυνάμεις επιθεώρησης όπως ηλεκτρονικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, χημική βιομηχανία, μηχανήματα και μηχανική μετρολογίας, και αφιερώνεται στην ανάπτυξη έργων αποδοχής τρίτων για κρατικές συμβάσεις για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας για έργα κυβερνητικών συμβάσεων, καθώς και τέλειες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και στη συνέχεια βελτίωση της εποπτευόμενης αξιοπιστίας του διαδικασία δημοσίων συμβάσεων.