+ 86-591-8756 2601

Διερεύνηση ζημιών

Διερεύνηση ζημιών

Μια ανεξάρτητη διερεύνηση ζημιών θα παρέχει τα αποδεικτικά στοιχεία για την αξιολόγηση της απώλειας του φορτίου χύδην εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά, μεταφορά φύλαξης και αποθήκευση στον πελάτη.

Τα καθήκοντά μας:

 Αξιολογήστε τη θραύση, τον λεκέ, την έλλειψη και τη ζημιά των εμπορευμάτων εισαγωγής.

 Ανακαλύψτε τους λόγους που προκαλούν ζημιά στα εμπορεύματα.

 Προσδιορίστε τα ακριβή μέρη / τμήματα ζημιών και για να αξιολογήσετε την έκταση της ζημιάς.

 Αναλύστε την επίδραση της ζημιάς στη χρήση, την πώληση και το ποσοστό απόσβεσης των προϊόντων.

 Αξιολογήστε τα έξοδα επισκευής, επεξεργασίας και επισκευής.

 Δώστε γραπτές αποδείξεις ως αποδεικτικά στοιχεία για αξίωση αποζημίωσης.