+ 86-591-8756 2601

Αξιολόγηση εμπορικής εταιρείας

Εμπορική εταιρεία-αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της εμπορικής εταιρείας περιλαμβάνει επιτόπιο έλεγχο των πληροφοριών για τη νομιμότητα της εμπορικής εταιρείας, την κύρια επιχείρηση, την εμπορική ικανότητα, το σύστημα ποιοτικού ελέγχου κ.λπ. Μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη εμπορική εταιρεία για να μειώσετε τον κίνδυνο αγοράς.

 Περιλαμβάνει τον έλεγχο:
  Βασικών πληροφοριών και νομικών προσόντων της εμπορικής εταιρείας.
 Κύρια επιχείρηση, σκέδαση της αγοράς και ιστορικό πωλήσεων.
 Διαχείριση προμηθευτών
 Διαχείριση παραγγελιών πελατών
 Επιθεώρηση προϊόντος;
 Υπηρεσία μετά την παράδοση.