+ 86-591-8756 2601

Protsesside audit

Protsesside audit

Protsessiauditi eesmärk on võimalikult varakult välja selgitada ja parandada tehnoloogilised puudused tootmisprotsessis. See on ka insenerijuhtimine, mis edendab tehniliste dokumentide täiuslikkust ja küpsust.

Protsessiaudit pakub otsuste sisendeid toodete valmistamise tehnoloogia ja masstootmise kinnitamiseks. See sobib ka masstootmise korrapäraseks või ebaregulaarseks protsesside jälgimiseks.

Meie kohustused:
eks 
hinnata tehnoloogiliste dokumentide täielikkust ja nende kontrolli;

eks Evaluate purchasing procedure, incoming inspection and warehouse management for incoming materials;
eks Evaluate the production equipment management and analyze equipment capacity;
eks Check calibration, verification and routing operational check of the inspection and testing devices;
eks Evaluate related staffs’ competence, training and examination;
eks Evaluate the control of manufacturing process, especially for key processes or specific processes;
eks Evaluate the control of packaging, inspection, storage and delivery processes.

Teie eelised
Uurige välja tehnoloogilised puudused ja kvaliteediprobleemid tootmisprotsessis ning võtke korrektsed ja ennetavad meetmed õigeaegselt läbi, tagamaks, et tootmisprotsess ja kvaliteedikontroll toimivad vooruslikus ja kontrollitavas olekus.