+ 86-591-8756 2601

فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

برای تکمیل رشد مداوم ، ما در جستجوی متقاضیان واجد شرایط برای سمتهای زیر هستیم. اگر هر یک از این علاقه شما را دارد ، لطفاً رزومه خود را به مدیر مدیریت ما تینا زو (ایمیل:  Xuhongying@gis-inspection.com  )
نماینده توسعه بازاریابی (موقعیت باز ، در سراسر جهان) ارسال کنید.

توضیحات شغلی:
ما به دنبال افرادی با انگیزه و نتیجه گرا برای پیوستن به شبکه فروش جهانی درحال رشد هستیم تا بتوانیم فروش خدمات بازرسی ما را به مشتریان محلی در کشورها و مناطق خود هدایت کنیم.

مسئولیت های شغلی:
فروش خدمات بازرسی ما به مشتری؛

نیازهای شغلی:
 
نگرش مثبت و تمایل به موفقیت.

 پیشینه دانشگاه لازم است.
 1-2 سال تجربه فروش ، پیش زمینه ای در بازاریابی مستقیم آنلاین ارجح است.
 دسترسی به رایانه و اینترنت.
 
تعهد نیمه وقت یا تمام وقت