+ 86-591-8756 2601

תכנון, ביצוע ואימות עבור מד

תכנון, ביצוע-ואימות-למדוד

כלי פיקוח הם כלים מיוחדים המשמשים לטיפול ותיקון מוצרים ו / או רכיביהם לבדיקה. הם מעוצבים ומיוצרים במיוחד לבדיקת מידות בשליטה, התאמה והרכבת המוצרים.
על פי דרישות ו / או רישומי בדיקת מוצרים, GIS יתכנן, ייצור ואמת את הכלים.

תפקידנו:

ימין תכנן את הכלים

ימין הפק את הכלים

ימין אמת את הכלי / ים

ימין הגש את הכלים (עם דוח הקבלה והוראות ההפעלה)

ימין דאגה במשוב הלקוחות

ימין שירות לאחר המסירה (שינוי, תחזוקה ואספקת רכיבים)

היתרונות שלך
זה מתאים לבדיקה בתהליך הייצור, לחומרים נכנסים ולמוצרים מוגמרים בהם הטיפול והבדיקה של המוצרים אינם נוחים ויעלו את יעילות הבדיקה ואת הדיוק.