+ 86-591-8756 2601

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მიღება

4 სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მიღება

სოფლის მეურნეობის მიღება წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ყოვლისმომცველ მონიტორინგს და მიღებას შეკრების ადგილიდან მიწოდების პროცესამდე, რომელიც ხილის ხარისხის სტანდარტებს ემყარება.

სამუშაო  P rocess :

  მასალების საწყობის შემოწმება

  მასალების შენახვის პროცესის შემოწმება

  ხილის შერჩევისა და შეფუთვის პროცესის მონიტორინგი

  მზა პროდუქციის ინვენტარის შემოწმება

  სასაწყობო პროდუქციის საწყობი და ტრანსპორტირების შემოწმება

ჩვენი მოვალეობები:

 კლასიფიკაციის სკრინინგის გასატარებლად ხილის ხარისხის სტანდარტის მიხედვით, ძირითადად შეიცავს ხილის გარეგნობას, გემოს, გრამის წონას, სიტკბოს, მჟავიანობას და ა.შ.

 ქარხნის, სემინარის და პერსონალის ჰიგიენის კონტროლი.