+ 86-591-8756 2601

მომსახურება

მომსახურება

ბეჭდვა და გამოცემა, საწარმოს შესყიდვების საინფორმაციო მომსახურება, საწარმოს ტექნიკური გაუმჯობესების მომსახურება, პროფესიონალი კონსულტაცია, საინჟინრო ზედამხედველობა, ინჟინერიის დიზაინი, ინფორმაციული ტექნოლოგიისა და ინფორმაციის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და დიზაინი, ტექნიკური მომსახურება, დაზღვევა, ლიზინგი, ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და გარანტია, შეხვედრა, ტრენინგი, ქონების მენეჯმენტი და სხვა მომსახურება.

სამთავრობო შესყიდვების მიღების პროცედურები

1. კლიენტი უნდა ჩამოაყალიბოს მისაღები სამეთვალყურეო გუნდი, რომ დააკონკრეტოს პასუხისმგებელი კონკრეტული პირი და გააფორმოს მესამე მხარის მიღების ხელშეკრულება სამთავრობო შესყიდვების პროექტისთვის.

2. GIS აგროვებს მიღებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და აკეთებს მესამე მხარის მიღების პროგრამას ტექნიკური ინჟინრის მიერ.

3. GIS დელეგირებს პროფესიონალი ხარისხის ინჟინრებს ადგილზე შემოწმების მიზნით, ან ის შეიძლება ადგილზე შემოწმდეს და დადასტურდეს მიმწოდებლის, მყიდველისა და GIS- ის მიერ.

4. GIS ორგანიზებას უწევს შიდა ექსპერტებს, რომ ერთობლივად გადაამოწმონ და გამოსცენ მესამე მხარის მიღებასთან დაკავშირებული მოხსენებები.

GIS– ის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების მიღებაში დახმარება

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს ფინანსთა სამინისტროს რეგლამენტის 87 87-ის საპასუხოდ, დებულებები ტენდერისა და ტენდერის შესახებ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის ადმინისტრირების შესახებ, გენერალური ინსპექციის სერვისების კომპანია, შპს აწყობს ტესტირების ტექნოლოგიასა და შემოწმების ძალებს, როგორიცაა მაგ. ელექტრონიკა, ტექსტილი, ქიმიური მრეწველობა, მანქანები და მეტროლოგიის ინჟინერია და ეძღვნება სამთავრობო შესყიდვებისათვის მესამე მხარის მიღების პროექტების შემუშავებას, სამთავრობო შესყიდვების პროექტებისთვის კარგი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე სამთავრობო შესყიდვების სრულყოფილ პროცესებზე, შემდეგ კი გაუმჯობესდება ზედამხედველობითი სანდოობისთვის. მთავრობის შესყიდვების პროცესი.