+ 86-591-8756 2601

Дизајн, изработка и верификација на мерач

Дизајн, -црт-и-верификација-за-мерач

Инструментите за инспекција се специјални алатки што се користат за ракување и фиксирање на производи и / или нивни компоненти за инспекција. Тие се специјално дизајнирани и произведени за преглед на димензиите во контролата, вклопувањето и составувањето на производите.
Според барањата за инспекција на производот и / или цртежите, ГИС ќе дизајнира, произведува и верификува алатки.

Нашите должности:

нели Дизајнирајте ја алатката (ите)

нели Изгответе ја алатката (ите)

нели Потврдете ја алатката (ите)

нели Доставете ја алатката (ите) (со извештај за прифаќање и упатства за работа)

нели Загриженост во врска со повратните информации на клиентите

нели Услуга по породување (модификација, одржување и снабдување со компоненти)

Вашите придобивки
Тој е погоден за инспекција во производниот процес, влезниот материјал и готовите производи каде ракувањето и тестирањето на производите е незгодно и ќе ја подигне ефикасноста на инспекцијата и точноста.