+ 86-591-8756 2601

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах

4 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах

Хөдөө аж ахуйг хүлээн авах нь жимс жимсгэний чанарын стандартыг үндэслэн цуглардаг газраас хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хүргэх үйл явц хүртэлх цогц хяналт, хүлээн авалт юм.

Ажлын  P rocess :

  Материал хадгалах агуулахын хяналт

  Материал хадгалах үйл явцыг шалгах

  Жимс сонгох, савлах явцад хяналт тавих

  Бэлэн бүтээгдэхүүний бараа материалын үзлэг

  Бэлэн бүтээгдэхүүний агуулах, тээвэрлэлтийн хяналт

Бидний үүрэг:

 Жимсний чанарын стандартын дагуу ангиллын скрининг хийхэд ихэвчлэн жимсний төрх байдал, амт, гр жин, чихэрлэг, хүчиллэг гэх мэт орно.

 Үйлдвэр, цех, боловсон хүчний эрүүл ахуйг бүрэн хянах.