+ 86-591-8756 2601

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааг хүлээн авах

материал

Боловсролын тоног төхөөрөмж, шинжлэх ухаан, боловсролын хэрэгсэл, албан тасалгааны материал, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, барилгын материал, тусгай материал, тээвэрлэлт, хандивласан материал, газар хөдлөлтийг бууруулах материал гэх мэт.

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны журам

1. Захиалагч нь хариуцсан тодорхой хүнийг тодруулахаар хүлээн авах хяналтын албаны багийг бүрдүүлж, засгийн газрын худалдан авах төслийн гуравдагч этгээдийн хүлээн авах гэрээнд гарын үсэг зурна.

2. GIS нь хүлээн авах мэдээллийг цуглуулж, техникийн инженерээр дамжуулан гуравдагч этгээдийн хүлээн авах хөтөлбөрийг гаргана.

3. ГМС нь чанарын мэргэжлийн инженерүүдийг газар дээр нь үзлэг шалгалт хийхээр төлөөлдөг бөгөөд үүнийг нийлүүлэгч, худалдан авагч, ГМС хамтран газар дээр нь шалгаж, баталгаажуулдаг.

4. GIS нь дотоод мэргэжилтнүүдийг зохион байгуулж, гуравдагч этгээдийн хүлээн авах тайланг нэгтгэн гаргадаг.

Төрийн худалдан авах ажиллагааг ГМС-ээр хүлээн авахад туслах

БНХАУ-ын Сангийн яамны 87 тоот журамд заасны дагуу Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ, бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажлыг зохион байгуулах журамтай холбогдуулан Ерөнхий хяналтын үйлчилгээ ХХК нь туршилтын технологи, хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулдаг. электроник, нэхмэл эдлэл, химийн үйлдвэр, машин механизм, Хэмжилзүйн инженерийн чиглэлээр ажилладаг бөгөөд засгийн газрын худалдан авах төслийн сайн чанарын, түүнчлэн засгийн газрын худалдан авах үйл явцыг төгс төгөлдөр болгохын тулд засгийн газрын худалдан авалтыг хүлээн авах төслийг боловсруулахад зориулдаг. засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны явц.