+ 86-591-8756 2601

Бүрэн хяналт

бүрэн хяналт

Бүрэн хяналт нь бүтээгдэхүүний 100% -ийн хяналт бөгөөд үүнийг багцлахаас өмнө буюу дараа нь хийдэг. Үйлчлүүлэгчдийн шаардлагыг үндэслэн бүтээгдэхүүнийхээ гадаад төрх байдал, хийц байдал, үйл ажиллагааны аюулгүй байдал гэх мэт зүйлийг хэсэгчлэн шалгана. 

Бидний үүрэг

зөв шүү Гадаад төрхийг шалгах;
зөв шүү Workmanship check;
зөв шүү Function check;
зөв шүү Safety check;
зөв шүү Other special checking points.

Бүх согогтой бүтээгдэхүүнийг шалгалтад тэнцсэн, чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг ангилах ба дахин боож (хайрцагт хийж GIS шошготой битүүмжилнэ. Энэ нь нийлүүлсэн бүтээгдэхүүн бүр нь манай хэрэглэгчийн чанарын шаардлагыг хангаж өгдөг.