+ 86-591-8756 2601

Менежментийн зөвлөгөө өгөх

Менежмент-зөвлөгөө өгөх
IRCA / CNCA / CCAA бүртгэлтэй аудиторын баг нь ISO9001, ISO14001, ISO / TSI 16949, SA8000, QS9000, OHASAS18000, HACCP, GMP стандартуудын дагуу олон салбар дахь зөвлөгөөнүүдийг явуулдаг. Бид үйлчлүүлэгчдэд менежментийг бий болгох, стандартчилахад тусалдаг. систем, гарын авлагын хэрэгжилтийг баталгаажуулалтын аудитыг давах хүртэл. Мөн бид захиалагчдаас шаардлагатай чанарын системийн талаархи зөвлөгөөг өгдөг.