+ 86-591-8756 2601

Худалдааны компанийн үнэлгээ

Худалдаа-компани-үнэлгээ

Арилжааны компанийн үнэлгээнд Худалдааны компанийн хууль ёсны байдал, бизнесийн үндсэн чиглэл, худалдааны чадвар, чанарын хяналтын систем гэх мэт мэдээллийг газар дээр нь шалгаж үзэх нь худалдан авалтын эрсдлийг бууруулах мэргэшсэн худалдааны компанийг сонгоход тань туслах болно.

 Үүнд шалгалт орно:
  Худалдааны компанийн үндсэн мэдээлэл, хууль эрх зүйн мэргэшил;
 Бизнес, зах зээлийн тархай бутархай байдал, борлуулалтын түүхийн бүртгэл;
 Нийлүүлэгчийн менежмент;
 Үйлчлүүлэгчдийн захиалгын менежмент;
 Бүтээгдэхүүний хяналт;
 Шуудан хүргэлтийн үйлчилгээ.