+ 86-591-8756 2601

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း

ကဗျာ

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] ISO ဆိုတာဘာလဲ။

ISO (နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမီအဖွဲ့အစည်း) သည်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (ISO အဖွဲ့ဝင်များ) ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပုံမှန်အားဖြင့် ISO နည်းပညာကော်မတီများမှဆောင်ရွက်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာကော်မတီတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးစီးသည့်ဘာသာရပ်ကိုစိတ် ၀ င်စားသောအဖွဲ့ ၀ င်အဖွဲ့ ၀ င်တိုင်းသည်ထိုကော်မတီတွင်တင်ပြခွင့်ရှိသည်။ အစိုးရနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသည်ဤလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ကြသည်။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာနည်းပညာစံသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားလုံးအတွက် ISOc သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာနည်းပညာကော်မရှင် (IEC) နှင့်နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုသက်တမ်း] အဘယ်သို့သောအ  စစ်ဆေးခံရ?

ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခု၏တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုင်းတာခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီသည်ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုစီအတွက်လိုက်ဖက်မှုရရှိခြင်းရှိမရှိကိုသိရှိရန်။

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုသက်တမ်း] အဘယ်သို့သောအ  မူလစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာဘာလဲ။

ISO 2859 ၏ဤအပိုင်း၏ပြprovisions္ဌာန်းချက်များအရလူအများအပြားကိုပထမဆုံးစစ်ဆေးခြင်း။ မှတ်ချက်။ ဤသည်ယခင်လက်ခံမှုကိုမရသောအပြီးတွင်ပြန်လည်တင်သွင်းခဲ့သည့်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ခွဲခြားရန်ဖြစ်သည်။

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းကဘာလဲ?

ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ခွဲခြားခြင်းမရှိဟုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်း၏မကိုက်ညီမှုအရေအတွက်ကိုရေတွက်သည်။ ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းတွင်ပစ္စည်းများလိုက်နာမှုအတွက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ တရာပစ္စည်းများနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း]  item ဆိုတာဘာလဲ။

တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ဖော်ပြပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သောအရာများကိုဥပမာ - ဥပမာ -

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတစ်ခု၊ ပစ္စည်းသတ်မှတ်ထားသောအရေအတွက်၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု၊ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး၊ အဲဒီမှာအချို့ပေါင်းစပ်။

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုသက်တမ်း] အဘယ်သို့သောအ အဘယ်နည်း။

သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်အားမဖြည့်ဆည်းခြင်း -

မှတ်ချက် ၁  အချို့သောအခြေအနေများတွင်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များသည်သုံးစွဲသူ၏အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်တိုက်ဆိုင်ပါ (ချို့ယွင်းချက်၊ ၃.၁.၆ ကိုကြည့်ပါ) ။ အခြားအခြေအနေများတွင်၎င်းတို့သည် ပိုမို၍ တင်းကြပ်မှုလျော့နည်းခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုကြားရှိတိကျသောဆက်နွယ်မှုကိုအပြည့်အဝမသိရှိခြင်းသို့မဟုတ်နားမလည်နိုင်ခြင်းတို့နှင့်တိုက်ဆိုင်။ မရပါ။

မှတ်ချက် ၂။  လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၄ င်း၏လေးနက်မှုအတိုင်းအတာအဖြစ်ခွဲခြားလိမ့်မည်။ ဥပမာ - Class A - အမြင့်မားဆုံးသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားများနှင့်မကိုက်ညီခြင်း၊ လက်ခံခြင်းနမူနာများတွင်ထိုကဲ့သို့သောမကိုက်ညီသောအမျိုးအစားများကိုလက်ခံမှုအရည်အသွေးအကန့်အသတ်ဖြင့်သာသတ်မှတ်ထားသည်။ Class B - ဤအမျိုးအစားနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းသည်နောက်ဆက်တွဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းကိုတတိယလူတန်းစားရှိပါကစာသင်ခန်း A နှင့်အတန်းငယ်များအားတန်ဖိုးပိုမိုသောလက်ခံမှုအရည်အသွေးကန့်သတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။

မှတ်ချက် ၃။  ကိုက်ညီမှုမရှိသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတန်းများကိုပေါင်းထည့်ခြင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းအားလက်ခံခြင်း၏ယေဘူယျအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။

မှတ်ချက် ၄  အတန်းအရေအတွက်၊ အတန်းအစားအတန်းအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်အတန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်လက်ခံမှုအရည်အသွေးကန့်သတ်မှုရွေးချယ်မှုသည်အခြေအနေတစ်ခုစီ၏အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များနှင့်သင့်လျော်သင့်သည်။

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] ချို့ယွင်းချက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်အားမဖြည့်ဆည်းခြင်း။
မှတ်ချက် ၁“ ချွတ်ယွင်းချက်” ဟူသောဝေါဟာရကိုကုန်ပစ္စည်း (သို့) ၀ န်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးတစ်ခု၏အရည်အသွေးကိုအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည် (သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်) ။
မှတ်ချက် ၂။“ အပြစ်အနာအဆာ” ဟူသောဝေါဟာရသည်ယခုအခါအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောကြောင့်၎င်းကိုအထွေထွေဝေါဟာရအဖြစ်အသုံးမပြုသင့်ပါ။

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] ကိုက်ညီမှုမရှိသောအရာများ what
ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကိုက်ညီမှုရှိသည့်အရာ

မှတ်ချက်ကိုက်ညီမှုမရှိသောပစ္စည်းများကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၄ င်းတို့၏ပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာဖြင့်ခွဲခြားလိမ့်မည်။

Class A - Class A  နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအတန်းအစား B နှင့် / သို့မဟုတ် class C စသည်တို့ပါဝင်သောအရာတစ်ခု။
Class B: an item which contains one or more nonconformities of class B and may also contain nonconformities of class C,etc. but contains no nonconformity of class A.

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] ကိုက်ညီမှုမရှိသောရာခိုင်နှုန်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
(နမူနာတစ်ခုတွင်) နမူနာအရွယ်အစားအားဖြင့်ပိုင်းခြားထားသောနမူနာတွင်ကိုက်ညီမှုမရှိသောပစ္စည်းအရေအတွက်အဆတစ်ရာကနေတဆင့်: (/ / n) d100 ဘယ်မှာ con
: နမူနာထဲမှာမ
n: နမူနာအရွယ်အစား

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] တာဝန်ရှိသည့်အခွင့်အာဏာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ISO 2859 ၏ဤအပိုင်း၏ကြားနေမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသောအယူအဆ (အဓိကအားဖြင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်)၊ ၎င်းသည်ပထမ၊ ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယပါတီမှအသုံးပြုခြင်းရှိ၊ မရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ
မှတ်ချက် ၁ တာဝန်ရှိသည့်အခွင့်အာဏာရှိနိုင်သည် - (
က) အရည်အသွေးဌာန ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအဖွဲ့အစည်း (ပထမပါတီ)၊
ခ) ဝယ်ယူသူသို့မဟုတ်ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း (ဒုတိယပါတီ);
(ဂ) လွတ်လပ်သောစိစစ်အတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (တတိယပုဂ္ဂိုလ်)၊
()) ပါတီနှစ်ခုအကြားစာဖြင့်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း (ဥပမာ - ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့် ၀ ယ်သူအကြားစာရွက်စာတမ်း) ဖော်ပြထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အညီကွဲပြားသည့် (က)၊

အများကြီးဆိုတာဘာလဲ။
အတူတကွစုဆောင်းရရှိသောထုတ်ကုန်၊ ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအချို့၏အတိအကျပမာဏ
မှတ်ချက်။ စစ်ဆေးခြင်းတွင်သုတ်အုတ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်နိုင်သည်။

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] အရွယ်အစားကဘာလဲ။
အများကြီးအတွက်ပစ္စည်းအရေအတွက်

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] နမူနာဆိုတာဘာလဲ?
တွေအများကြီးထဲကယူပြီးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုယူပြီးအများကြီးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] နမူနာကောက်ယူမည့်အစီအစဉ်ဆိုသည်မှာ
to နမူနာအရွယ်အစား (များ) ကိုအသုံးပြုရန်နှင့်ဆက်စပ်သောမဲလက်ခံမှုစံသတ်မှတ်ချက်
မှတ်ချက် ၁ နမူနာပုံစံတစ်ခုသည်နမူနာအရွယ်အစားနှင့်လက်ခံမှုနှင့်ငြင်းပယ်သောနံပါတ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
နှစ် ဦး ကိုနမူနာအစီအစဉ်ကိုနမူနာအရွယ်အစားနှစ်ခုနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးနမူနာနှင့်ပေါင်းစပ်နမူနာများအတွက်လက်ခံမှုနှင့်ငြင်းပယ်ခံရနံပါတ်များကိုပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ၂ နမူနာပုံစံတွင်နမူနာဆွဲပုံနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းမျဉ်းများမပါ ၀ င်ပါ။

အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုသည်မှာပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းဆိုတာဘာလဲ။
ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပျှမ်းမျှပမာဏသည်လက်ခံမှုအရည်အသွေးကန့်သတ်ချက်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အချိန်တွင်လက်ခံနိုင်မှုမြင့်မားစေရန်အတွက်လက်ခံသည့်စံနှုန်းဖြင့်နမူနာအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်း
မှတ်ချက်။ ။ သံသယရှိစရာအကြောင်းမရှိပါကပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ပျှမ်းမျှ (3.1.25) တစ်ခု
နေသည်။

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] စစ်ဆေးခြင်းကို ပို၍ တင်းကျပ်သည်။
နှင့်သက်ဆိုင်သောအစီအစဉ်အတွက်ပိုမိုတင်းကျပ်သည့်လက်ခံမှုစံနှုန်းဖြင့်နမူနာအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်း
normal inspection 
NOTE: Tightened inspection is invoked when the inspection results of a predetermined number of consecutive lots indicate that the process average might be poorer than the AQL

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] နမူနာပုံစံကားအဘယ်နည်း။

နမူနာအစီအစဉ်များကိုအစီအစဉ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရန်စည်းမျဉ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးအနှုန်း] နမူနာစနစ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

နမူနာအစီအစဉ်များ (သို့) နမူနာအစီအစဉ်များကိုကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်များပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူသင့်လျော်သောအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကိုရွေးချယ်နိုင်သောစံသတ်မှတ်ချက်များအပါအ ၀ င်နမူနာအစီအစဉ်များကိုစုဆောင်းခြင်း။

သတိပြုရန်မှာ ISO 2859 ၏အစိတ်အပိုင်းသည်နမူနာအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊ စစ်ဆေးမှုအဆင့်များနှင့် AQL များဖြင့်ရည်ညွှန်းထားသောနမူနာစနစ်ဖြစ်သည်။ နမူနာတစ်ခု

LQ အစီအစဉ်များအတွက်စနစ်ကို ISO 2859-2 တွင်ဖော်ပြထားသည်။