+ 86-591-8756 2601

စက်ရုံအကဲဖြတ်

စက်ရုံ - အကဲဖြတ်

စက်ရုံစစ်ဆေးမှုသည်စက်ရုံအားစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိအကဲဖြတ်ရန်အတွက်စက်ရုံအားစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။

စက်ရုံအကဲဖြတ်မှုအဖုံး:

အရည်အသွေးနှင့်နည်းပညာအရည်အချင်းကိုအကဲဖြတ်ခြင်း
အားဖြင့် GIS သည် ၀ ယ်ယူမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအတည်ပြုခြင်းမပြုမီစက်ရုံများအားဖောက်သည်များလုံလုံလောက်လောက်နားလည်ရန်သေချာစေသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်များ

 တရားဝင်မှုနှင့်စက်ရုံ၏အခြေခံအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးပါ။
 ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာစီမံခန့်ခွဲမှု (ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်စစ်ဆေးရေးသုံးစက်များအပါအ ၀ င်) ကိုအကဲဖြတ်ပါ။
 စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု;
 ကိုက်ညီမှုမရှိသောထုတ်ကုန်များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊
 ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူစီမံခန့်ခွဲမှုကိုစစ်ဆေးပြီးအကဲဖြတ်ပါ။
 ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ Semi- ချောထုတ်ကုန်များနှင့်ချောထုတ်ကုန်များအတွက်သိုလှောင်ခြင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကိုစစ်ဆေးပြီးအကဲဖြတ်ပါ။
 Post ပို့ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးပြီးအကဲဖြတ်ပါ။
အပြုအမူစည်းမျဉ်း (COC) အကဲဖြတ်ခြင်း
Code of Conduct (COC) ၏အကဲဖြတ်မှုသည် SA 8000 ကို အခြေခံ၍ လူမှုရေးတာ ၀ န်ခံမှု၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်လူမှုတာဝန်ယူမှုနှင့်ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများနှင့်စံနှုန်းများကိုလိုက်နာရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။

ပုံမှန်ကျင့် ၀ တ်စည်းမျဉ်း၏အဓိကအချက်များ
 

 ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု;
 ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး;
 စည်းကမ်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ,
 အလုပ်ချိန်နှင့်အလုပ်လုပ်အခြေအနေ၊
 အဆောင်စက်ရုံ;
 လူမှုစစ်ဆင်ရေး၊ လုပ်ခနှင့်အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ၊
 စီမံခန့်ခွဲမှု၊
 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။

စက်ရုံအချက်အလက်များအတည်ပြုခြင်းစက်ရုံသတင်းအချက်အလက်အတည်ပြုခြင်း
အားဖြင့် GIS သည်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းမပြုမီစက်ရုံ၏မှန်ကန်မှုကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။ စက်ရုံ၏အချက်အလက်များကိုသေချာစေရန်စက်ရုံ၏တရားဝင်အရည်အချင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၊ အဓိကထုတ်ကုန်များ၊ အလုပ်နေရာစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးလိမ့်မည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်များ

 စက်ရုံတည်နေရာနှင့်နောက်ခံစစ်ဆေးမှု;
 ဥပဒေရေးရာအရည်အချင်းစာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေး;
 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (စနစ်လက်မှတ်၊ ထုတ်ကုန်လက်မှတ်);
 စက်ရုံတည်ထောင်ခြင်းနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စစ်ဆေးခြင်း၊
 အဓိကထုတ်ကုန်များစစ်ဆေးခြင်း၊
 အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအစီအစဉ်စစ်ဆေးမှုများ;
 သိုလှောင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းအခြေအနေစစ်ဆေးခြင်း (လိုအပ်လျှင်) ။