+ 86-591-8756 2601

Materiale

materiale

Pedagogisk utstyr, vitenskapelige og pedagogiske instrumenter, kontormateriell, instrumenter og utstyr, byggematerialer, spesialmateriell, transport, donerte materialer, jordskjelvavlastningsmateriell, etc.

Prosedyrer for godkjenning av offentlige anskaffelser

1. Klienten skal etablere et akseptveilederteam for å avklare den bestemte ansvarlige og signere en tredjeparts akseptkontrakt for det offentlige anskaffelsesprosjektet.

2. GIS samler inn akseptinformasjon og lager tredjeparts akseptprogram av teknisk ingeniør.

3. GIS delegerer profesjonelle kvalitetsingeniører til å utføre inspeksjon på stedet, eller det kan også felles inspiseres på stedet og valideres av leverandør, kjøper og GIS.

4. GIS organiserer interne eksperter for å sammen verifisere og utstede tredjeparts akseptrapporter.

Hjelpe godkjenning av offentlige anskaffelser av GIS

Som svar på forskrift 87 fra Finansdepartementet i Folkerepublikken Kina, organiserer forskrift om administrasjon av offentlige anskaffelser av varer og tjenester ved budgivning og budgivning, General Inspection Services Co., Ltd testteknologi og inspeksjonskrefter som f.eks. elektronikk, tekstiler, kjemisk industri, maskiner og metrologi, og bruker seg til å utvikle tredjeparts akseptprosjekter for offentlige anskaffelser for å sikre god kvalitet for offentlige anskaffelsesprosjekter, og også perfekte offentlige anskaffelsesprosesser, og deretter forbedre den overvåkte troverdigheten til offentlige anskaffelsesprosesser.