+ 86-591-8756 2601

Dohľad nad nakladaním

dsad (2)

Kontrola nakladania je kontrola procesu nakladania, keď sa výrobky vkladajú do kontajnera.

Naše povinnosti
správny 
Skontrolujte stav kontajnera;

správny Verify the products loaded;
správny Closely monitor the loading process;
správny Verify the quantity;
správny Ensure proper handling of the goods and proper stack in the container;
správny As soon as the inspection is finished, the container will be sealed with the shipping line seal. And seal number is recorded in the loading report.

Váš úžitok
Zabezpečte, aby zamýšľaný tovar a množstvo naložené do kontajnera boli z hľadiska reality, úplnosti a správnosti v súlade s vašou objednávkou.

xxxC