+ 86-591-8756 2601

materiál

materiál

Vzdelávacie zariadenia, vedecké a vzdelávacie nástroje, kancelárske materiály, nástroje a vybavenie, stavebné materiály, špeciálne materiály, preprava, darované materiály, materiály na zmiernenie zemetrasenia atď.

Postupy prijímania vládnych zákaziek

1. Klient zriadi tím dohľadu nad prijímaním, aby objasnil konkrétnu zodpovednú osobu a podpísal zmluvu o prevzatí tretej strany pre projekt štátneho obstarávania.

2. GIS zbiera informácie o prevzatí a pripravuje program na prevzatie od tretej strany technickým inžinierom.

3. GIS poveruje inžinierov profesionálnej kvality, aby vykonávali inšpekciu na mieste, alebo ju môžu spoločne skontrolovať a validovať dodávatelia, kupujúci a GIS.

4. GIS organizuje interných odborníkov, aby spoločne overovali a vydávali správy o prijatí od tretích strán.

Pomoc pri prijímaní vládneho obstarávania spoločnosťou GIS

Na základe nariadenia Ministerstva financií Čínskej ľudovej republiky č. 87, nariadenia o správe vládneho obstarávania tovaru a služieb prostredníctvom ponúk a ponúk, spoločnosť General Inspection Services Co., Ltd organizuje skúšobné technológie a inšpekčné sily, ako sú napr. elektroniky, textilného priemyslu, chemického priemyslu, strojárstva a metrológie a venuje sa vývoju projektov prijímania tretími stranami pre vládne obstarávanie s cieľom zabezpečiť dobrú kvalitu projektov vládneho obstarávania a tiež zdokonaliť procesy vládneho obstarávania a potom zlepšiť dôveryhodnosť dohľadu pod dohľadom postup verejného obstarávania.