+ 86-591-8756 2601

Vyšetrovanie škôd

škôd vyšetrovanie

Nezávislé vyšetrovanie škôd poskytne dôkazy na vyhodnotenie strát sypkého tovaru počas prepravy, prevozu a skladovania tovaru klientovi.

Naše povinnosti:

 Vyhodnotiť poškodenie, škvrny, nedostatok a poškodenie dovážaného tovaru;

 Zistite príčiny spôsobujúce poškodenie tovaru;

 Identifikujte presné časti / segmenty poškodenia a odhadnite rozsah poškodenia;

 Analyzovať vplyv poškodenia na používanie, predaj a mieru odpisovania výrobkov;

 Posúdiť náklady na opravy, spracovanie a spätnú montáž;

 Poskytnite písomné dôkazy ako dôkazy o žiadosti o kompenzáciu.