+ 86-591-8756 2601

Úplná inšpekcia

úplná kontrola

Úplná kontrola je 100% kontrola výrobkov ,, ktorá sa vykonáva pred alebo po zabalení. Na základe požiadaviek klientov skontrolujeme vzhľad výrobku, spracovanie, bezpečnosť, bezpečnosť a pod. 

Naše povinnosti

správny Kontrola vzhľadu;
správny Workmanship check;
správny Function check;
správny Safety check;
správny Other special checking points.

Všetky chybné výrobky budú triediť , kvalifikované výrobky, ktoré prešli kontrolou, budú zabalené re alebo opätovne zabalené) do kartónu a zapečatené štítkom GIS. Zaisťuje, že každý dodaný produkt spĺňa požiadavky kvality stanovené zákazníkom.