+ 86-591-8756 2601

Procesný audit

procesné audit

Cieľom auditu procesov je čo najskôr zistiť a opraviť technologické nedostatky vo výrobnom procese. Je to tiež inžinierske riadenie, ktoré podporuje dokonalosť a vyspelosť technických dokumentov.

Procesný audit poskytuje rozhodujúce vstupy pre schválenie technológie výroby výrobkov a hromadnej výroby. Je tiež vhodný na pravidelné alebo nepravidelné monitorovanie procesov v hromadnej výrobe.

Naše povinnosti:
správny 
Vyhodnotiť úplnosť technologických dokumentov a ich kontrolu;

správny Evaluate purchasing procedure, incoming inspection and warehouse management for incoming materials;
správny Evaluate the production equipment management and analyze equipment capacity;
správny Check calibration, verification and routing operational check of the inspection and testing devices;
správny Evaluate related staffs’ competence, training and examination;
správny Evaluate the control of manufacturing process, especially for key processes or specific processes;
správny Evaluate the control of packaging, inspection, storage and delivery processes.

Vaše výhody
Zistite technologické chyby a problémy s kvalitou vo výrobnom procese a včas vykonajte nápravné a preventívne opatrenia, aby ste zabezpečili, že výrobný proces a kontrola kvality budú fungovať vo virtuálnom a kontrolovateľnom stave.