+ 86-591-8756 2601

Audit výrobkov

Audit výrobku

Na získanie všetkých informácií o kvalite produktu môže GIS ponúknuť kontrolu kvality na vyhodnotenie produktu. Je to užitočný nástroj riadenia pre nezávislý audit výrobkov z hľadiska klientov.

Táto metóda je vhodná na potvrdenie vzorky v etape vývoja nového produktu , pravidelné alebo nepravidelné sledovanie vo fáze hromadnej výroby a obdobie významných zmien konštrukcie alebo technológie.

Naše povinnosti:
správny 
Posudzovať súlad technických špecifikácií, výkresov a obalov výrobkov s normami, zákonmi a predpismi a požiadavkami zákazníka;

správny Sample and check for trial production or mass production;
správny Sample and inspect, comprehensively and objectively evaluate product quality including workmanship, dimension, function, performance, safety, lifetime and packaging;
správny Provide advices for corrective and preventive actions based on the quality problem found;
správny Follow up and verify for effectiveness of the corrective and preventive actions taken on clients’ need.

Vaše výhody
Predchádzajte masívnym závažným chybám a monitorujte situáciu v oblasti odchýlok od kvality, čím znižujete riziko obrovských ekonomických strát.