+ 86-591-8756 2601

Kontrola výrobkov

produkt inšpekcia

Kontrola výrobkov je rozdelená na kontrolu pred výrobou, počas kontroly výroby a kontroly pred expedíciou.

Predvýrobná inšpekcia
Predvýrobná inšpekcia sa musí vykonať na začiatku výroby alebo ešte pred začiatkom výroby.

Naše povinnosti

správny Skontrolujte suroviny a komponenty použité vo výrobe;
správny Sample and test semi-finished products to detect potential defects;
správny Vyhodnotiť systém kvality výrobnej linky;
správny Posúdiť riadenie a schopnosť výrobných zariadení;
správny Posúdiť výrobnú kapacitu výrobcu;
správny Poskytovať výrobcovi technické poradenstvo, aby sa zlepšila kvalita produktu a minimalizovali chyby;
správny Posúdiť harmonogram výroby.

Vaše výhody 

Pred hromadnou výrobou nájdite existujúce a potenciálne problémy, aby ste predišli zbytočným stratám. Zabezpečiť konzistenciu špecifikácie produktu a harmonogramu výroby

Počas inšpekcie výroby

Inšpekcia počas výroby sa musí vykonať po dokončení 10% - 15% výroby.

Naše povinnosti

    správny Vzorky a hodnotiť výrobky z hľadiska bezpečnosti, výkonu, dizajnu, funkcie a vzhľadu;
    správny Skontrolujte, či sa nevyskytujú nejaké chyby a odchýlky od špecifikácií klientov alebo od daných vzoriek;
    správny Vyhodnoťte metódy balenia a obalový materiál;
    správny Kontrola a hodnotenie riadenia kvality výrobnej linky;
    správny Vyhodnotiť postup výroby podľa harmonogramu a predpovedať, či je preprava naplánovaná;
    správny Poskytnite praktické a účinné rady na zlepšenie kvality v súlade so zisteniami.

 Vaše výhody

Je vhodný na kontrolu kvality výroby počas hromadnej výroby. Zabezpečte, aby pokrok, výrobný cyklus a kvalita spĺňali požiadavky klientov prostredníctvom čo najrýchlejšieho objavenia a spracovania problémov s kvalitou.

Kontrola
pred odoslaním sa vykonáva po dokončení, zabalení a pripravení tovaru na odoslanie. Odber vzoriek sa vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými normami pre odber vzoriek, napr. ISO2859 / ANSI / ASQCZ1.4 / BS6001 / DIN40080 / NFX06-022 atď.

Naše povinnosti

správny Skontrolujte množstvo, príslušenstvo, sortiment, označenie, prepravnú značku atď. Oproti objednávke, daným vzorkám a technickej dokumentácii;
správny Sample and evaluate product for safety, design, function, appearance, and performance;
správny Skontrolujte, či nedochádza k chybám a odchýlkam od technických noriem alebo požiadaviek;
správny Posúdiť formu balenia.

Vaše výhody

Je to konečná kontrola, pri ktorej sa budete môcť rozhodnúť prijať dávku / šaržu tovaru alebo nie.