+ 86-591-8756 2601

Riadenie kvality projektu

Projekt kvalitné-management

Manažment kvality projektu je dohliadať a riadiť priebeh, kontrolu kvality a zabezpečovanie kvality dodávateľského projektu podľa požiadaviek klienta.

Poskytneme technické a kvalitatívne pokyny na zabezpečenie zhody výrobkov, pokroku projektu v poriadku a minimalizovania nákladov na riadenie projektu.

Riadenie kvality projektu zahŕňa:

 Účasť na plánovaní harmonogramu projektu;
 Sledovanie návrhu a vývoja produktov;
 Návrh a vývoj sledovacieho procesu;
 Recenzia produktu (vrátane potvrdenia vzorky);
 Preskúmanie technológie a analýza výrobnej kapacity pred schválením hromadnej výroby;
 Monitorovanie priebehu výroby a kontrola výrobného procesu;
 Výstupná kontrola výrobku;
 Spätná väzba, nápravné opatrenia a následné overenie problémov s kvalitou;
 Kontrola nakladania.