+ 86-591-8756 2601

Utvärdering av handelsföretag

Handelsföretagsutvärdering

Utvärdering av handelsföretag inkluderar kontroll på platsen för handelsföretagets laglighet, huvudverksamhet, handelsförmåga, kvalitetskontrollsystem, etc. Det kan hjälpa dig att välja kvalificerat handelsföretag för att minska inköpsrisken.

 Det inkluderar kontroll av:
  Grundläggande information och juridisk behörighet för handelsföretag;
 Huvudsaklig verksamhet, marknadsspridning och historik över försäljning;
 Leverantörshantering;
 Kundens orderhantering;
 Produktinspektion;
 Postleveransservice.