+ 86-591-8756 2601

Các cơ hội nghề nghiệp

Các cơ hội nghề nghiệp

Để phù hợp với sự phát triển liên tục, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho các vị trí sau. Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ điều nào trong số này, vui lòng gửi hồ sơ xin việc của bạn tới Giám đốc hành chính Tina Xu của chúng tôi (Email:  Xuhongying@gis-inspection.com  )
Đại diện phát triển tiếp thị (Vị trí mở, trên toàn thế giới)

Mô tả công việc:
chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có năng lực và định hướng kết quả tham gia mạng lưới bán hàng toàn cầu đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi để thúc đẩy doanh số bán dịch vụ kiểm tra của chúng tôi cho khách hàng địa phương ở các quốc gia và quận của bạn.

Trách nhiệm Công việc:
Bán các dịch vụ kiểm tra của chúng tôi cho khách hàng;

Yêu cầu công việc:
 
Thái độ tích cực và mong muốn thành công.

 Nền tảng đại học là bắt buộc;
 Kinh nghiệm bán hàng 1-2 năm, có nền tảng về tiếp thị trực tiếp trực tuyến sẽ được ưu tiên.
 Máy tính và Truy cập Internet.
 
Cam kết bán thời gian hoặc toàn thời gian