+ 86-591-8756 2601

Vật chất

vật chất

Thiết bị giáo dục, dụng cụ khoa học và giáo dục, vật liệu văn phòng, dụng cụ và thiết bị, vật liệu xây dựng, vật liệu đặc biệt, phương tiện giao thông, vật liệu quyên góp, vật liệu cứu trợ động đất, v.v.

Thủ tục chấp nhận mua sắm của chính phủ

1. Khách hàng phải thành lập nhóm giám sát nghiệm thu để làm rõ người phụ trách cụ thể và ký hợp đồng nghiệm thu của bên thứ ba đối với dự án mua sắm chính phủ.

2. GIS thu thập thông tin chấp nhận và lập chương trình chấp nhận của bên thứ ba bởi kỹ sư kỹ thuật.

3. GIS ủy quyền cho các kỹ sư chất lượng chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra tại chỗ, hoặc nó cũng có thể được nhà cung cấp, người mua và GIS cùng kiểm tra và xác nhận tại chỗ.

4. GIS tổ chức các chuyên gia nội bộ để cùng xác minh và đưa ra các báo cáo chấp nhận của bên thứ ba.

Hỗ trợ chấp nhận mua sắm của chính phủ bằng GIS

Để thực hiện Quy định số 87 của Bộ Tài chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quy định về Quản lý hoạt động mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Chính phủ bằng hình thức đấu thầu và đấu thầu, Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm định Tổng hợp tổ chức thử nghiệm công nghệ và lực lượng kiểm tra như điện tử, dệt may, công nghiệp hóa chất, máy móc và kỹ thuật đo lường, và dành bản thân để phát triển các dự án chấp nhận của bên thứ ba đối với mua sắm chính phủ để đảm bảo chất lượng tốt cho các dự án mua sắm của chính phủ, đồng thời cũng hoàn thiện các quy trình mua sắm của chính phủ và sau đó nâng cao uy tín được giám sát của quy trình mua sắm của chính phủ.